بهار و افسون

مانا باشید و سرسبز من اهل کوه و دشتم زادگاهم نفسش پاک ریشه ام از درخت است من پایین یک کوه در دشتی ازگل درفصل بهار چشم گشودم مهرم از بابونه سرشار غزل شمارهٔ ۱۶۶. عکس جمال

2022-12-02
  الثوم و الكوليسترول
 1. عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
 2. شکست رنگ ما نازی دگر داشت
 3. در آن زمان هر
 4. نویسندگان: ابوالفضل حری
 5. سحر دوراست و شب نزدیک
 6. دانلود ویدیو
 7. شمارهٔ ۱۷ - غدیریه
 8. وز بوی سمن طاقت عطار گرفتند
 9. La chorale Bahar est fondée dans la cadre de lassociation BAHAR